Pisownia łączna i rozdzielna partykuł

Partykuły piszemy łącznie (razem):

  • -że, -ż z innymi częściami mowy, np. mówże, zróbże.
  • -by, z formami osobowymi czasownika, np. śpiewałaby, ugotowałby.
  • -by ze spójnikami i innymi partykułami, np. gdyby, byleby.

Partykuły piszemy rozdzielnie:

  • niech, niechaj, np. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi.
  • no, np. Zrób no ten porządek.
  • by z ruchomymi końcówkami osobowymi czasownika, np. My byśmy chcieli jechać do Malborka (ale: Chcielibyśmy jechać do Malborka).
  • by z formami bezosobowymi czasownika, np. Trzeba by wyplewić ten ogródek, Mówiono by o tym  w telewizji.
  • by z zaimkami przysłownymi, np. gdzie by, skąd by.