Skróty

Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia.

Z wyrazu pozostawia się:

 • pierwszą literę, np. rok – r.;
 • kilka liter, np. magister – mgr;
 • pierwszą i ostatnią literę, np. numer – nr;

Po skrótach najczęściej stawia się kropkę, np.

 • godz.
 • tel.
 • itd.
 • itp.
 • cd.

Jeśli w nazwie wielowyrazowej drugi albo kolejny wyraz rozpoczyna się od samogłoski, to stawia się kropkę po skrócie każdego słowa, np.

 • n.e.

W innym przypadku kropką kończy się cały skrót, np.

 • itp.
 • cdn.

Tak zapisujemy też skróty nazw wielowyrazowych obcego pochodzenia, np.

 • l.c. (loco citata – w dziele cytowanym)

Nie stawia się kropki po skrótach:

 • zawierających ostatnią literę wyrazu skracanego, np. dr, mgr, nr, stawia się jednak kropkę, jeśli skrót jest odmieniany, np. doktora – dr. (dra), magistra – mgr. (mgra.),
 • jednostek miar i wag, np. a (ar), h (hektar), min (minuta),
 • polskich jednostek monetarnych, np. zł, gr (po nazwach obcych walut stawiamy kropkę, np. dol.),
 • symboli matematycznych, np. tg (tangens),
 • symboli chemicznych, fizycznych, np. P, Au, Fe.

W liczbie mnogie zastosowanie znajdują następujące normy:

 • skróty jednoliterowe podwaja się, kończąc kropką np. oo. dominikanów (ojców dominikanów),
 • skróty wieloliterowe zapisuje dwukrotnie, np. dr dr Kapuściński, Łodej i Bieniek.

Skróty obcych wyrazów mają często formę zwyczajową, np.

 • PS – postscriptum,
 • nb. notabene.

Skróty wchodzące w skład nazw własnych, np. instytucji, organizacji pisze się małą literą, np.

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki