Mistrz ortografii – pisownia z „h” i „ch”

Ch piszemy:

  • gdy w innej formie danego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się na „sz”, np. ucho – uszko, kruchy-skruszyć,
  • na końcu wyrazów, np. domach, duch, wyjątek to wyraz druh,
  • po literze s, np. scharakteryzować, schronić, schylić.

H piszemy:

  • po literze h, np. zharmonizować, zhandllować, zhospitować,
  • w wyrazach rozpoczynających dię od cząstek: hekto-, higro-, helio-, hiper-, hipo-, hpmo-, hetero-, hydro-. hemo-, np. hektolitr, hemoglobina, hipermarket.