Ortograficzne przypomnienie

piszemy:

  • na początku wyrazu, np. ulica, ukrop, udar,
  • zawsze na końcu wyrazu, np. śpiewu, zeszytu, samochodu,
  • w zakończeniach -unek, -us, -ulec, np. pakunek, budulec,  dzikus,
  • w cząstce -tura, np. makulatura, lektura, klawiatura,
  • w rzeczownikach typu gimnazjum, solarium,
  • w bezokolicznikach, np. kuć, snuć, pruć,
  • w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uje, -ujesz, -uję, np. prasuję, gotujesz, maluje,
  • w połączeniach głosek au i eu, np. Europa, audytorium, klaun, Austriak,
  • w zakończeniach zdrobnień -unia, -unio, uńcia, -usia, -uś, -uszko, -uszek, -uszka, np. dziewuszka, serduszko, garnuszek, kaczuszka, wnuczunia.