Guwernantka/guwerner

  • Prywatna nauczycielka i wychowawczyni dzieci w zamożnych domach.
  • W zawodzie tym pracowali także mężczyźni, nazywani guwernerami.
  • Zatrudniały ich rodziny bogate, które nie chciały wysyłać dzieci do szkół.
  • Jako guwerner pracował np. Henryk Sinkiewicz, późniejszy laureat Nagrody Nobla.