Lapsus calami

  • Z łaciny błąd pióra.
  • Pomyłka lub niezręczność językowa popełniona w trakcie pisania.
  • Jest najczęściej wynikiem graficznego podobieństwa wyrazów i konstrukcji składniowych.
  • Może przyczyną być tez rozbieżność między tempem myśli a możliwością ich zapisania.