„Przed domem jarzębina” Jerzego Lieberta

  • Wiersz z tomu „Kołysanka jodłowa” z 1932 roku.
  • Poeta obrazuje w nim jesienny krajobraz.
  • Przedstawia pożółkłe połoniny w Karpatach Wschodnich (Huculszczyzna).
  • Są i grający pasterze i jarzębina obsypana owocami.
  • Malarski pejzaż to ilustracja do refleksji związanych z przemijaniem i kruchością życia.
  • Autor chce, by wiersz traktować jak wewnętrzny dialog.
  • Zachęca do podziwiania każdej chwili.
  • Czas jest wart zapamiętania i nacieszenia się pięknem świata.

Przed domem jarzębina
Ku ziemi się ugina.
Widzisz, coraz to śmielej
Jesień sobie poczyna.

Już z pożółkłych połonin
Hucuł swe stada goni.
Weź pierwsze z brzegu ziele,
Rozetrzesz je na dłoni.

W garsteczce tego prochu,
W trembity ruskiej szlochu,
W obłokach, ach, we wszystkim,
Jesieni jest po trochu.

Zapisz tę porę, zapisz,
Bo zaraz ją utracisz.
Pozbieraj ją, pozbieraj,
Jak umiesz, jak potrafisz.