Międzynarodowy Dzień Edukacji [24 stycznia]

Dziś wyjątkowe święto, stosunkowo młode, bo Międzynarodowy Dzień Edukacji powołano do życia rezolucją ONZ w grudniu 2018 roku. Świętujemy więc dopiero po raz trzeci. Powołanie tego święta to szczególny hołd złożony edukacji, która wydaje się nam czymś tak oczywistym, choć ponad 260 mln dzieci na świecie nie ma tej możliwości. A przecież nauka i edukacja stanowią podstawę rozwoju jednostek i całych społeczeństw, rozumienia zrównoważonego rozwoju świata, właściwego zarządzania energią i zasobami naturalnymi. Choć brzmi to górnolotnie jest niezwykle istotnym zadaniem (nasze krajowe podwórko jest tego doskonałym przykładem!). Uczmy się więc, a dotyczy to nie tylko szkolnych ław, codzienne życie i ludzie wokół to także wspaniali pedagodzy.

Znaczenie edukacji podkreśla wielość świąt powiązanych z tą dziedziną, przypominamy:

  • 5 października Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day), obchodzony od 1994 roku,
  • 14 października przypada w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, oświaty i szkolnictwa wyższego, obchodzone od 1972 roku.