„Barbarzyńca w ogrodzie” Zbigniewa Herberta

  • Utwór pochodzi z 1962 roku.
  • Stanowi zbiór 10 esejów.
  • Ich tematyką jest kultura śródziemnomorska, głownie średniowieczna.
  • Utwory stanowią pokłosie podróży autora do Włoch i Francji w 1956 roku.
  • Część z nich (8) dotyczy sztuki i architektury odwiedzanych państw.
  • Pozostałe mają charakter historyczny.
  • Przedstawiają historię sekty albigensów i zakonu templariuszy.