„Dziura w bycie” Józefa Barana

  • Utwór z tomu „Skarga” (1988).
  • Poeta przeciwstawia dwie postawy życiowe.
  • Skrajne, kontrastowe, jedna to „być”, druga zaś „mieć”.
  • Ta „mieć” dominuje, choć wartość jej jest niewielka.
  • Związana z bezmyślnością, konsumpcją, gdzie celem życia  jest głównie posiadanie.
  • Życie bywa cudowne, ale niesie  człowiekowi także kłopoty, codzienne troski, dotyczące różnych obszarów życia.
  • Bywają problemy natury egzystencjalnej,  religijnej, filozoficznej.
  • W różnych chwilach życia zaprząta człowieka inne zagadnienie.