Imiona osób

  • Są to nazwy nadawane ludziom w celu ich identyfikacji w gronie bliskich.
  • W społeczeństwie bywa wiele osób noszących to samo imię.
  • W celu ich odróżnienia potrzebne jest dodatkowe określenie.
  • Jest nim  nazwisko.
  • Lista imion nie jest zbyt wielka, ale ciągle pojawiają się nowe.
  • Dobrze ma się „moda” na konkretne imiona (związana z naśladownictwem imion zagranicznych).
  • Powstają wówczas dziwolągi typu” Inez Cebula, choć Agnieszka Cebula brzmiałoby na pewno lepiej.
  • Pojawiają się nowe imiona, inne odchodzą do lamusa, by po latach znowu powrócić.