Pisownia przedrostków

Współczesny język ludzi młodych zawiera wiele przedrostków typu:

  • super-,
  • ekstra-,
  • hiper-,
  • pseudo-,
  • eks-.

Warto wiedzieć, że:

  • przedrostki rodzime, jak i zapożyczone piszemy razem z wyrazami pospolitymi (np. superszybki, arcytrudny),
  • w przypadku nazw własny, do których dołączony jest tego typu przedrostek to stosujemy myślnik (np. super-Europejczyk).