Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś

Pisownia łączna cząstek -by, -bym, -byś

  1. Z osobowymi formami czasowników (np. spałabym, uważałbyś)
  2. Z wyrazami o budowie właściwej formom czasownikowym, jak wypadałoby, rozważałoby
  3. Z partykułami: ani, azali, bodaj, czy, czyż, gdzież, jakże, niech, niecha, nuż, oby (np. aniby, bodajby, gdzieżby, niechajby, nużby)
  4. Ze spójnikami: aby, aczkolwiek, albo, albowiem, alboż, ale, ani, aż, ażeby, bo, byle, chociaż, choć, czyli, gdy, gdyż, iż, jak, jakkolwiek, jako, jednak, jednakże, jeśli, jeżeli, lecz, nim, niż, ponieważ, przecież, skoro, tedy, to, więc, zanim, zatem, zaś, że (np. aczkolwiekby, albobyś, albożbym, nimby, ponieważbym, zanimby)
  5. W wyrazach porównawczych jakby, jakoby, niby.