Niedomagać/niedowidzieć

Niedomagać – chorować

Basia niedomaga od kilku dni.

Nie domagać – nie żądać czegoś

Uczniowie wcale nie domagali się skrócenia zajęć.

Niedowidzieć – nie widzieć dokładnie (stale, długo),

Ze względu na wiek niedowidzę małych liter.

Nie dowidzieć – nie widzieć w tym momencie, sporadycznie

Nie wrzuciłeś dobrze listu, chyba nie dowidzisz skrzynki pocztowej.