„Ą” czy „ę” – oto jest pytanie

Ę piszemy

  • w zakończeniach czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. jadę, maluję, wyjad, namaluję,
  • w zakończeniach niektórych rzeczowników w bierniku liczby pojedynczej, np. huśtawkę,  koszulkę, kobietę,
  • w zakończeniach nazw istot niedorosłych, np. dziecię, kurczę, źrebię.

Ą piszemy

  • w zakończeniach czasowników w 3 osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym i przyszłym, np. śpiewają, malują, zaśpiewają, namalują,
  • w zakończeniach wielu rzeczowników w narzędniku liczby pojedynczej, np. nauczycielką, kolegą, przyjaciółką,
  • ą piszemy, gdy wymienia się na ę w innych formach wyrazu lub  w wyrazach pokrewnych, np. ząb – zęby,  wąż – węże.

  • W formach czasowników zakończonych na -ąć piszemy ą lub ę, np. krzyknąć, krzyknął, krzyknęła, krzyknęło, krzyknęli, krzyknęły, wziąć, wziął, wzięła, wzięło, wzięli, wzięły.
  • Końcówkę -om stosujemy w celowniku liczby mnogiej rzeczowników we wszystkich rodzajach, np. koniom, pannom, dzieciom, krzesłom.