Imiona i nazwiska

 • Nazwiska dziedziczymy i są one niezmienne.
 • Oznacza to taką sama formę jakiej używają rodzice..
 • Imiona wybieraj a rodzice tuż po urodzeniu dziecka.

 • Początkowo ludzie używali jedynie imion.
 • Nazwiska pojawiły się znacznie później.
 • W XVIII wieku utrwaliły się pewne modele polskich nazwisk.
 • Najczęściej  zakończone na -ski (np. Błoński, Adamski, Radomski), -owicz (np. Sidorowicz, Kotowicz, a także pochodzące od nazw osobowych i rzeczowników pospolitych (np. Wilk, Podróżnik, Piątek).

 • Wśród nazwisk polskich są i te pochodzenia obcego (np. Zanussi, Szajer).
 • Część z nich ulega spolszczeniu (np. Stein).

 • Imię zwsze umieszczamy na poczatku (przed nazwiskiem.
 • Wyjątki to listy urzędowe (np. w dzienniku).
 • Przedstawiamy się także pierwszym imieniem, później nazwiskiem.
 • Samego imienia używamy przedstawiając się rówieśnikom, w sytuacjach nieoficjalnych.