„Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi

Lata 1997/1998  XX wieku to czas, kiedy Rada Języka Polskiego ujednoliciła pisownię cząstki „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Wcześniej  o ich pisowni decydował sens użycia w danej wypowiedzi. Oddzielnie pisano, kiedy imiesłów zastępował czasownik, razem natomiast, gdy chodziło o zastąpienie przymiotnika.  Obecnie zawsze piszemy razem i nie mamy już tylu kłopotów z  ortografią na tym polu.

Przykłady:

  • W klubie  pojawiło się wielu sportowców nienależących wcześniej do drużyny.
  • Nieopisane trudności spotkały mnie na nowym stanowisku pracy.