Annominacja [definicja]

  • Figura stylistyczna, która polega na zestawieniu obok siebie podobnych w brzmieniu wyrazów, mających jednak inne znaczenie.
  • Najczęściej wykorzystuje imię własne obok rzeczownika pospolitego.