Anepigraf

  • Dzieło sztuki lub literatury, które nie posiada tytułu.
  • Niekiedy oznaczane jest trzema gwiazdkami.
  • Nieraz jako tytułu używa sie pierwszego wersu.