Brak grafiki
Epoki

Społeczeństwo Aten

Społeczeństwo Aten: Obywatele Aten urodzeni z obojga rodziców Ateńczyków, posiadali pełnię praw politycznych, Metojkowie-cudzoziemcy posiadający wolność, służyli w wojsku, niebiorący udziału w życiu politycznym, Niewolnicy nie posiadali wolności osobistej, bez praw obywatelskich, Kobiety-posiadające opiekuna, bez […]

Brak grafiki
Epoki

Początki Grecji

Ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej: KULTURA MINOJSKA=Kreta (Knossos) (3000 p.n.e.-ok.1400 p.n.e.), KULTURA MYKEŃSKA =Peloponez (Mykeny)(1600 p.n.e.-1100.p.n.e.).

Brak grafiki
Epoki

Czynniki jednoczące starożytnych Greków

GRECY=Hellenowie –tak nazywali siebie w starożytności mieszkańcy Grecji (Hellady). Hellenowie zamieszkiwali w różnych polis, ale mieli wspólne: język, tradycje, kulturę, wierzenia. Życie i zajęcia mieszkańców Grecji: handel i żegluga morska, rzemiosło (gł. garncarstwo), hodowla owiec […]

Brak grafiki
Epoki

Bovaryzm

Bovaryzm to nastawienie psychiczne uniemożliwiające akceptację warunków, jakie narzucone zostały człowiekowi „z zewnątrz”, przez jego kondycję społeczną, okoliczności życiowe, będące konsekwencją wyborów i czynów. „Bovarysta” nie potrafi cieszyć się tym, co posiada, odczuwa stałą potrzebę […]

Brak grafiki
Epoki

Gotyk

Gotyk to pierwszy w pełni oryginalny styl architektoniczny, jaki wykształcił się w Zachodniej Europie. Przez ponad 300 lat budowano strzeliste i pełne światła  katedry i kościoły, które stanowiły spektakularny wyraz chrześcijaństwa i wiary.