80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

Dzień wyjątkowy. Tragiczna w swych skutkach rocznica wybuchu II wojny światowej (1 września 2019). Miasta Polski zostały udekorowane biało-czerwonymi flagami, a w południe zawyły syreny.  Nie ma w zasadzie skrawka Polski, gdzie wojna nie pozostawiłaby swoich śladów, dlatego obchody tej rocznicy mają miejsce nie tylko na Westerplatte czy w Warszawie, ale w całej Polsce. Warto pochylić głowy przed tymi, którzy podjęli walkę z najeźdźcą hitlerowskim i rosyjskim. Pamiętajcie także, że walka o pokój to także bohaterstwo.