Maskarada

Wallenrod podszył się pod wielkiego mistrza, aby działać w samym jego jądrze.