A, b, c

Jeśli powiedziałeś a, b, c, nie bądź d… (doopą) dokończ alfabet!