A dlaczego?

W dawnych czasach chłopi żyli dłużej, bo orali sami, a nie traktory.