Abisyńskie

Gdy brakuje piwa, nie ma zgody męża z żoną.