Abisyńskie

Człowiek robi dla przyjaciela, naczelnik dla psa.