Abisyńskie

Bydło lęka się przepaści, człowiek – nienawiści.