ABS

  Przyjmujący włączył ABS (siatkówka mężczyzn).