Ad fontes

  • Z łaciny oznacza „do źródeł”.
  • Renesansowe hasło nawołujące do powrotu do starożytnych korzeni wiedzy.
  • Pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, nauki literatury, postaw ludzkich.