Adamczewski Stanisław

Stanisław Adamczewski

(11.12.1883, Warszawa – 2 .08.1952, Opacz k. Warszawy,)

Historyk literatury, krytyk literacki, edytor.

Absolwent  gimnazjum filozoficznego w Płocku i Warszawie.

Zaczął studia medyczne, przerwał i przystąpił do egzaminu państwowego na nauczyciela. Pracował w szkołach średnich w Łęczycy (1907-08), Siedlcach (1908-09) i Lublinie (1909-11) jako nauczyciel polonista.

Studiował w Zurychu, Paryżu, Lwowie.

Debiut  (1910) szkicem „Znaczenie i przeznaczenie twórczości Wyspiańskiego w naszym życiu”, w  „Kurierze Lubelskim”

Członek Towarzystwa Literacko-Naukowego w Lublinie.

Nauczyciel akademicki UW.

Współpracownik Polskiego Radia, Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komisji Historii Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego PAU, członek i korespondent  Naukowego Warszawskiego.

Kierował Państwowym Instytutem Sztuki Teatralnej w Warszawie.

W Łodzi  kierował  katedrą historii literatury polskiej na Uniwersytecie Łódzkim jako profesor zwyczajny

Pisał recenzje literackie i teatralne, opracowania edytorskie w serii Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych.

Zmarł śmiercią samobójczą.

Wybrana twórczość:

  • Zbiór zadań i pytań z literatury polskiej dla uczniów szkoły średniej. Cz. 1. Wieki XVI i XVII (1922).
  • Oblicze poetyckie Bartłomieja Zimorowicza (1923).
  • Serce nienasycone. Książka o Żeromskim (1930).
  • Stefan Żeromski. Zarys biograficzny (1937).