Adams Henry

Nauczyciel wpływa na wieczność; nigdy nie może powiedzieć, gdzie jego wpływ się kończy (Henry Adams).