Afirmacja życia

  • Postawa głębokiej akceptacji świata.
  • Pozytywny stosunek do rzeczywistości.
  • Wynika z uznania świata, postrzegania go poprzez rzeczy pozytywne.