Afryka [kultury innych kontynentów]

 • Dzieje nowożytne 1492-1815.
 • Europejczycy najlepiej znali wybrzeża Morza śródziemnego, utrzymywali kontakty z Egiptem.
 • Na południu znajdowały się silne państwa, tj.:
  • Abisynia[Etiopia] chrześcijańska, walczyła o swoją niezależność z muzułmanami,
  • Mali, od rzeki Senegal do dzisiejszej Nigerii,
  • Songhaj, w dorzeczu rzeki Niger, ze stolicą w Gao, słynął z uprawy ryżu i bawełny,
  • Kongo, w Afryce Środkowej, rozwinięty handel, rzemiosło (garncarstwo, tkactwo, metalurgia).