Ajas [mitologia]

 • Zwany Wielkim.
 • Syn króla Salaminy Telamona i Periboi, przyrodni brat  Teukrosa.
 • Po Achillesie najdzielniejszy bohater grecki pod Troją, dokąd przybył na czele 12 okrętów.
 • Wg „Iliady” po wycofaniu się Achillesa z walk pod Troją, Ajas próbował powstrzymać ataki Trojan pod wodzą Hektora.
 • Walczył z nim kilkakrotnie, jednak ich ostateczną rozprawę powstrzymał Zeus, ponieważ zgodnie z przeznaczeniem Hektor miał zginąć z ręki Achillesa.
 • Po śmierci Patroklesa Ajas brał udział  w igrzyskach pogrzebowych ku jego czci.
 • Wg innych przekazów, w czasie pierwszych lat wojny trojańskiej, Ajas miał zdobyć miasto frygijskiego króla Teleutasa  i uprowadzić jego córkę Tekmessę.
 • Po śmierci Achillesa został towarzyszem jego syna, Neoptolemosa.
 • Domagał się Palladionu jako należnej mu części łupu ze zdobytej Troi.
 • Kiedy mu odmówiono popełnił samobójstwo.
 • Wg tragików greckich, kiedy w wyniku „sporu o zbroję” po Achillesie, przyznano ją Odyseuszowi, Ajas wpadł w szał.
 • Wymordował owce przeznaczone na wyżywienie Greków, sądząc że walczy z Atrydami (Agamemnonem i Menelaosem).
 • Zrozumiawszy swą hańbę popełnił samobójstwo.
 • Ateńczycy rozwinęli kult Ajosa i obchodzili ku jego czci święto zwane Ajanteia.
 • Połączone było z zawodami sportowymi dla młodzieży.
 • Święto nabrało0 szczególnego znaczenia po 480 roku p.n.e. (bitwa pod Salaminą).

 • Był też Ajas, zwany Mniejszym lub Lokryjskim.
 • Syn Ojleusa.
 • Jeden z najbardziej walecznych bohaterów greckich pod Troją.
 • Przybył tam na czele 40 okrętów.
 • Niestety był kłótliwy i bezbożny.
 • Pod Troją walczył  wraz z Ajasem Wielkim  jako lekkozbrojny wojownik.
 • Wg „Iliady” Homera uczestniczył w bitwie o okręty, w walce o zwłoki Patroklesa i w igrzyskach pogrzebowych  ku jego czci.
 • Podczas zdobywania Troi groziło mu ukamienowanie przez Greków za próbę zgwałcenia Kasandry i znieważenie posągu Ateny.
 • Uratował się schroniwszy się za ołtarzem bogini Ateny.
 • Zginął w drodze powrotnej spod Troi, w czasie burzy zesłanej przez Atenę.
 • Posejdon chciał uratować Ajasa, jednak z powodu jego pychy, zburzył skałę, na  której się schronił po rozbiciu okrętu.
 • Lokryjczycy, rodacy Ajasa, aby odpokutować jego świętokradztwo, mieli corocznie przez 1000 lat wysyłać do Troi dwie wybrane losowo dziewczyny.
 • Kult Ajasa Mniejszego jako herosa rozwinął się w jego rodzinnym mieście opus we wschodniej Lokrydzie i na wyspie Salamina, obok kultu Ajasa Wielkiego.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.