Akademia Rakowska

  • Działała w latach 1602-1638.
  • Średniowieczna szkołą braci polskich funkcjonująca w Rakowie.
  • Przygotowywała do praktycznego życia.
  • Uczyła tolerancji wyznaniowej,
  • Program kształcenia obejmował nauki przyrodnicze, matematykę, geografię, historię, teologię, etykę, logikę i retorykę.
  • Utrzymywano w niej wysoki poziom, a jej słuchaczami bylinie tylko Polacy.
  • Wykładali w niej, np. J. Stegmann, autor podręczników matematyki, J. Crell, twórca książki do nauki etyki.
  • Szkoła zamknięta, mimo wielu sprzeciwów, wyrokiem sejmu w 1638 roku.