Akamas [mitologia]

  • Syn Tezeusza i Fedry.
  • Eponim attyckiego szczepów Akamantydów.
  • Brał udział w wojnie trojańskiej, (chociaż Homer nie wspomniał o nim w w „Iliadzie”).
  • Wraz z Diomedesem uczestniczył w poselstwie do Troi, aby żądać wydania Heleny.
  • Tam zakochała się w nim Laodike, która wkrótce została jego żoną i urodziła syna Munitosa.
  • Podczas zdobywania Troi Akamas miał się znajdować we wnętrzu konia trojańskiego.
  • Według innej wersji  po wojnie trojańskiej założył kolonię na Cyprze i tam umarł.
  • Kolejna z wersji  opowiada, że wraz z bratem Demofontem oraz babką Ajtrą powrócił do Attyki i objął tam władzę.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.