Akcja „Mikołajka”

Akcja poznanych opowiadań rozgrywa się we Francji, głównie w szkole i w domu Mikołajka, a także w najbliższym sąsiedztwie. W wydarzeniach bierze udział Mikołajek, jego koledzy z klasy, rodzice i nauczyciele oraz dyrektor szkoły. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XX wieku.