Aktywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Aktywny, działający, biorący w czymś udział, czynny, obrotny, przedsiębiorczy.
  • Przeciwstawne:
    • nieaktywny,
    • bierny.