Alarmowy [synonimy]

  • Sygnałowy.
  • Ostrzegawczy.
  • Sygnalizacyjny.
  • Nagły.
  • Pilny.
  • Naglący.
  • Niecierpiący zwłoki.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]