Albom Mitch

Rodzina to tam, gdzie zaczyna się życie i kochanie jest bezwarunkowe (Mitch Albom).