Alegoreza

  • Metoda interpretacji tekstu oparta na założeniu, że oprócz sensu dosłownego ma on ukryty sens właściwy.
  • Stosuje się ją wobec wyrazów pojedynczych, jak i dłuższych wypowiedzi.
  • Korzeniami sięga już antyku, a upowszechniona została w średniowieczu i renesansie.
  • Wykorzystywano ją przy interpretacji Biblii i antycznej mitologii, szukając aspektów filozoficzno-teologicznych.