Aleksander Macedoński [Wielki]

Aleksander Macedoński [zwany Aleksandrem Wielkim],  stojąc na czele Macedończyków i Greków dokonał podboju ogromnej Persji, pokonując ją w 3 bitwach:

  • nad rzeką Granik 334 r. p.n.e.,
  • pod Issos 333 r. p.n.e.,
  • pod Gaugamelą 331 r. p.n.e.

Przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego:

  • realizacja planów ojca Filipa II,
  • chęć podbicia nowych ziemi zdobycia wielu łupów,
  • pokonanie odwiecznego wroga, jakim była Persja.

Aleksander stworzył ogromne imperium, ale po jego śmierci rozpadło się ono na kilka państw hellenistycznych, rządzonych przez jego dowódców i ich następców, istniały one w latach 323 –31 p.n.e.

Uważany był za wybitnego stratega.