Alienacja [wyrazy przeciwstawne]

  • Alienacja, wyobcowanie, izolacja, osamotnienie.
  • Przeciwstawne:
    • współżycie,
    • kontakty,
    • obcowanie,
    • współistnienie.