Alojzy [patron chrześcijański]

 • Alojzy Gonzaga urodził się 9 marca 1568 roku w Castiglione koło Mantui, jako syn hrabiego.
 • Ojciec chciał by był wojskowym, matka wychowywała go w wielkiej pobożności.
 • W wieku 10 lat został paziem na dworze we Florencji.
 • Już jako dziecko złożył śluby czystości.
 • Zrzekła się (jako pierworodny) praw do dziedziczenia majątku na rzez młodszego brata.
 • Jako siedemnastolatek wstąpił do jezuitów w Rzymie.
 • Studiował teologię i służył cięzko chorym.
 • Sam zaraził się dżumą i zmarł 21 czerwca 1591 roku w wieku 23 lat.

 • Imię Alojzy pochodzi z języka germańskiego.
 • Wywodzi się go od słowa alwis = bardzo mądry.
 • Święty Alojzy jest patronem młodzieży.
 • Dzień św. Alojzego – 21 czerwca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]