Amata [mitologia]

  • Żona króla Lacjum, Latinusa, matka Lawinii.
  • Wbrew oznajmieniu wyroczni, że Lawinia wyjdzie za mąż za cudzoziemca, przyrzekła rękę swej córki Turnusowi, królowi Rutulów.
  • Kiedy Eneasz przybył do Lacjum, Amata starając się nie dopuścić do jego małżeństwa z Lawinią, podburzyła Turnusa do walki przeciw Eneaszowi.
  • Po śmierci Turnusa popełniła samobójstwo.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.