Ambicja

Dziewczyny są ambitne – nie poprzestają na małym.