Ambicja

  • Silne pragnienie odniesienia sukcesu lub osiągnięcia doskonałości.
  • W niektórych sytuacjach łączone jest z poczuciem własnej godności.