Amfitrion [mitologia]

 • Wódz tebański.
 • Ziemski ojciec Heraklesa, mąż Alkmeny, syn króla Myken, Alkajosa i córki Pelopsa, Astydamii.
 • Bratanek Elektriona, którego mimowolnie zabił.
 • Z tego powodu musiał uciekać Myken do Teb wraz z narzeczoną, córką zabitego Elektriona, Alkmeną.
 • Warunkiem małżeństwa z nią było dla Amfitriona pomszczenie jej braci, których zamordowali synowie króla Telebojów, Pterelaosa.
 • Król Teb , Kreon, udzieliwszy gościnie Amfitrionowi i Alkmenie , obiecał pomoc żądając jednak, by Amfitrion uwolnił Teby od nasłanego przez Dionizosa lisa z Teumessos pustoszącego kraj.
 • Wypełniwszy ten warunek Amfitrion wyruszył przeciw Pterelaosowi i Telebojom, stolicę zdobył dzięki zakochanej w nim córki Pterelaosa, Komajto.
 • Ukarawszy dziewczynę śmiercią , powrócił z wyprawy do Teb tej samej nocy, kiedy Zeus przyjąwszy postać Amfitriona spłodził z Alkmeną Heraklesa.
 • Amfitrion począł z nią Ifiklesa.
 • Dowiedziawszy się o mimowolnej zdradzie Alkmeny, chciał ją ukarać bogów powstrzymał go od tego.
 • Zginął walcząc u boku Heraklesa przeciw Minyom, mieszkańcom sąsiadującego z Tebami miasta Orchomenos.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.