Amuliusz [mitologia]

  • Król miasta Alba Longa w Italii.
  • Brat Numitora.
  • Po śmierci ojca pozbawił brata władzy.
  • Jego córkę Reę Sylwię uczynił westalką Hestii.
  • Obawiał się, że może urodzić syna, który upomniałby się o władzę odebraną Numitorowi.
  • Zginął z rąk Romulusa.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.