Anafora

Przykłady:

Daniel Naborowski, „Cnota grunt wszystkiemu” (fragm.)

(…) Nic to, choć ty masz pałac kosztem wystawiony,

Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami,

Nic to, żeć złoto, srebro leży gromadami,

Nic to, że gładka żona i domu zacnego,

Nic to, że mnóstwo wnuków liczysz z boku swego,

Nic to, że masz wsi gęste i wielkie osady,

Nic to, że sług za tobą niemałe gromady…(…)

_________________________________________________________

Jan Andrzej Morsztyn, „Niestatek” (fragm.)

Prędzej prawdę poeta powie i sen płonny,

Prędzej i aniołowi płacz nie będzie płonny,

Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini (…)

_________________________________________________________

Danuta Wawiłow, „Szybko” (fragm.)

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj.

Szybko, szybko, stygnie kawa!

Szybko, zęby myj i ręce! (…)