Anafora [przykłady]

Przykłady:

Daniel Naborowski, „Cnota grunt wszystkiemu” (fragm.)

(…) Nic to, choć ty masz pałac kosztem wystawiony,

Nic to, że stół zastawiasz hojnie półmiskami,

Nic to, żeć złoto, srebro leży gromadami,

Nic to, że gładka żona i domu zacnego,

Nic to, że mnóstwo wnuków liczysz z boku swego,

Nic to, że masz wsi gęste i wielkie osady,

Nic to, że sług za tobą niemałe gromady…(…)


Daniel Naborowski, „Do Anny”

Z czasem wszystko przemija, z czasem bieżą lata

Z czasem państw koniec idzie, z czasem tego świata…

_________________________________________________________

Jan Andrzej Morsztyn, „Niestatek” (fragm.)

Prędzej prawdę poeta powie i sen płonny,

Prędzej i aniołowi płacz nie będzie płonny,

Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini (…)

_________________________________________________________

Danuta Wawiłow, „Szybko” (fragm.)

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj.

Szybko, szybko, stygnie kawa!

Szybko, zęby myj i ręce! (…)

______________________________________________________

A. Asnyk, „Szkoda!”

Szkoda pereł, które leżą w mórz toni,

Szkoda uczuć, które młodość roztrwoni,

Szkoda marzeń, co się w ciemność rozproszą,

Szkoda ofiar, które nie są rozkoszą,

Szkoda pragnień, co nie mogą wybuchać,

Szkoda piosnek, których nie ma kto słuchać.

Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie do starcia (…)

________________________________________________

T. Peiper, Chorał robotników”

Nam twój śpiew,

nam złoty twój śpiew,

nam czarnym złoty twój śpiew (…)